Arkiv | november 2012

Vill vi verkligen ha en abortmotståndare och homofob som EU-kommissionär?

Ju mer jag läser desto mer orolig blir jag.

Har efter att den mutanklagade EU-kommissionären John Dalli från Malta fick avgå med buller och bång, försökt hänga med i turerna runt ett eventuellt utnämnande av en ny hälsokommissionär i Europaparlamentet.
Även denna gång är det Malta som har rätt en att föreslå namn till posten. Den man som nu är på tapeten och som har utfrågats av hälso- och miljöutskottet, tillsammans med jordbruks- och inre marknadsutskotten, de ansvarsområden som han kommer OM han väljs vara ansvarig för,  heter Toini Borg.
Han har tidigare varit inrikesminister på Malta. Där var han enligt uppgift, i Dagens Nyheter, konstruktör av de utdömda fängelserna som fick bli flyktingmottagning.
Tonio Borg har som inrikesminister på Malta drivit en linje om att skilsmässa ska vara förbjudet. När Malta folkomröstade om att det skulle bli lagligt med skilsmässa så sent som 2011 röstade Tonio Borg  emot detta. Tonio Borg har varit med och cementerat abortfrågan till 50-talet. Det är olagligt med både abort och dagen-efter-piller på Malta. Vid abort kan KVINNAN dömas till tre års fängelse.
Tonio Borg har talat om att han inte vill se samma rättigheter för de som lever i samkönade relationer.
Han anklagas för att ha skickat tillbaka flyktingar av bla. Amnesty och FN:s flyktingorgan UNHCR som också har protesterat mot hans genomförda politik. Han innehar nu utrikesministerposten på Malta.

Av de Svenska parlamentarikerna har Olle Schmidt och  Cecilia Wikström, Folkpartiet Liberalerna, samt Åsa Westlund, Anna Hedh  och Marita Ulvskog, Socialdemokraterna protesterat högljutt.
Hela den Liberala gruppen inom EU, ALDE, kommer att rösta nej till utnämningen av Tonio Borg. Även Vänsterpartiet, med Mikael Gustavsson och Hans Linde i spetsen, säger NEJ till utnämningen.
Cecilia Wikström har, ovanpå allt, fått motta flera dödshot efter det att hon protesterat mot utnämningen. Detta är förkastligt.

Däremot har Carl Schlyter, Miljöpartiet och Christoffer Fjellner, Moderaterna, inte dömt ut honom utan håller Tonio Borgs tobakspolitik som en bra linje. En bra tobakslinje står emot förbud mot abort och rent homofobiska uttalanden.
Den enda tidning/media som inte är kritisk, som jag kunnat hitta är ”Världen idag”. En tidning där bland annat Livets ordpastorn Ulf Ekman är ledarskribent. Förvånad? Inte jag.

Hörrni grabbar, försök att förklara för era systrar, bröder och eventuella söner och döttrar varför Ni inte tar ett direkt avstånd ifrån en man som är abortmotståndare och homofob. Att Ni hellre ser en tobakspolitik, som i sig är viktig, men som inte ska få överskugga mänskliga rättigheter. Dom  kanske förstår Ert resonemang, jag gör det inte!

Fin samling Ni lierat Er med, Ni som inte säger Nej till Borg!

Annonser

Våldets ansikte… myndigheternas dumhet. (OBS! Otäck bild!)

 

Fotot är hämtat från Aftonbladets blogg med räkneverk som just nu visar på 201 dödade kvinnor.

Det här är EN bild av våldet i nära relationer! Kniven sitter kvar i ansiktet!  Till denna bild ska läggas tanken på att nu ska/vill skattemyndigheten riva upp beslutet på att kvinnan på bilden ska få ha skyddad identitet. Hur tänker man nu!?
Kvinnan som i Aftonbladets artikel kallas ”Lena” har sedan 1994 haft skyddad identitet som är beviljat av skatteverket. Artikeln är skriven av Kerstin Weigl.

Det finns i dag fyra olika nivåer av skyddad identitet.  Dessa listar jag längre ner i bloggen.

När detta överfall på ”Lena” skedde var hon på väg till dagis med den gemensamma sonen på cykel. Den före detta maken har efter 1994 lyckats, trots den skyddade identiteten leta reda på ”Lena” och sonen. Ringt till sonens mobiltelefon, trots att sonen har hemligt nummer. Han har hittat henne och hon har varit tvungen att flytta 19, NITTON, gånger. Nitton gånger har hon och sonen rivits upp från den miljö de lyckats skapa. Nu vill alltså inte skattemyndigheten bevilja en förlängning av den kvarskrivningen. Detta trots den tidigare makens hot om att döda henne.

Ska han få lyckas för att vi har flata myndigheter?

Ett annat fall som berör skyddad identitet som kommit i dagern är ”Annas” fall.
”Anna” har skyddad identitet och lever med barnen gömda. Kommunen har en särskilt tillsatt person som hämtar och lämnar barnen mellan föräldrarna. Pappan till barnen är dömd för misshandel mot mamman och har avtjänat ett fängelsestraff för detta.
Nu kommer det i mina ögon absurda. I ”Annas” fall bedömde kontaktpersonen vid ett planerat umgängestillfälle att barnen verkade må så dåligt inför att träffa sin pappa att försöket avbröts. P.g.a detta har nu pappan tilldömts vårdnaden om baren och de ska flyttas 100 mil från sin invanda och trygga miljö. Jag säger inget om pappans ev. lämplighet eller inte utan mer det att ”Anna” straffas av att kommunens tjänsteman har gjort en bedömning att barnen inte mått bra av sina besök hos/med pappan. Anna är inte den som ”saboterat” umgänget. Det är kommunens tjänsteman som avbrutit besöket.
Monica Dahlström-Lannes skriver en artikel om fallet på Newsmill daterad den 2/10 2012.

Så, hur tänker Stockholms tingsrätt här?

Myndigheterna sätter krokben  i dessa fall för de som mest behöver deras skydd.
De borde alla läsa boken: Jag längtar någonstans… men jag vet inte vart, av Helena Berggren innan det är försent.

Nu till detta om de olika graderna ”skyddad identitet”.

  • Sekretessmarkering innebär att persondatauppgifterna ”mörkas” genom att en varningssignal sätts i folkbokföringsdatabasen. Skatteverket beslutar. Polis eller social myndighet bör lämna intyg. Omprövning sker i regel varje år. Namnet får bara lämnas ut efter noggrann prövning. Sekretessmarkeringen motsvarar i princip den hemligstämpling som, enligt offentlighets- och sekretesslagen, kan sättas på en allmän handling. 
  • Kvarskrivning innebär att när en person flyttar, så förblir han fortfarande skriven på sin gamla adress och den nya adressen registreras inte i folkbokföringen. Skatteverket beslutar och gäller i treårsperioder. Omständigheterna ska motsvara de som står i lagen om besöksförbud. 
  • Fingerade personuppgifter innebär att personen får en helt ny identitet (nytt namn och personnummer). Detta bereds av Rikspolisstyrelsen och beslutas av Stockholms tingsrätt. Kopplingen mellan identiteterna finns bara hos Rikspolisstyrelsen. Enda sättet att få nytt personnummer. Varje år kommer omkring 40 ansökningar. På 16 år har cirka 50 ärenden godkänts. I de allra flesta fallen är det kvinnor som får fingerad identitet. Personerna står då under mycket allvarliga hot, till exempel när det är fråga om hedersrelaterat våld. 
  • Särskilt personskydd – Vittnesskydd. Rikskriminalpolisen utreder detta oftast i samband med fall av grov brottslighet. Vittnena kan själva ansöka om nytt namn och/eller kvarskrivning.

Flyktingar utvisas trots att de har rätt att stanna!

Flyktingkonventionen och svensk lag slår fast att asylsökanden som flyr undan våld,  hot och förföljelse på grund av sexuell läggning och könsidentitet ska tilldelas asyl i Sverige. De som söker asyl i Sverige av HBT-skäl måste tas på ett allvarligare sätt än vad som sker idag. Många av de som skickas tillbaka försvinner spårlöst, torteras, fängslas eller dödas.

På Migrationsverkets egen hemsida står det vilka som kan ha rätt till uppehållstillstånd. Där står bland annat:

”Enligt flyktingkonventionen, svensk lag och EU:regler är du flykting om du har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av:

  • ras
  • nationalitet
  • religiös eller politisk uppfattning
  • kön
  • sexuell läggning eller
  • tillhörighet till viss samhällsgrupp.
Förföljelsen kan komma från hemlandets myndigheter. Det kan också vara så att myndigheterna inte kan eller vill ge skydd mot förföljelse från enskilda personer eller grupper.”

Svensk flyktingpolitik ter sig då rätt märklig och Sveriges agerande strider både mot lagen och flyktingkonventionen.

Därför glädjer det mig mycket att hitta en debattartikel i ämnet på QX.
Denna debattartikel är skriven av sju ungdomsordföranden från vitt skilda håll inom politiken.

Om det nu råder en så allena samstämmighet så, riv upp, gör om och gör rätt!

 

Hemskolning eller inte!?

Vi har under flera år kämpat för att alla elever ska vara med på bland annat skolresor, gymnastik och på simundervisning. Föräldrars tro ska inte sätta stopp för barns skolgång, vilket kommer att bli fallet om kammarrättens dom vinner gehör och laga kraft. Ska vi nu backa tillbaka bandet till där vi en gång påbörjade om att alla barn inte HAR rätt till lika skolgång?

Nej, bästa Kristdemokrater, med Tuve Skånberg och Roland Poirier Martinsson i spetsen, det ska vi inte. De har båda, i inlägg, skrivit om frågan. ur ett religiöst perspektiv.
Den ene, R.P. Martionsson, påstår i sitt inlägg att föräldrar emigrerar till Åland för att de ska kunna få hemskola sina barn.
Skolan ska vara sekulariserad och det gäller ifrån alla religioner.
Vilken värld öppnar vi upp för om vi säger ”ja” till denna, enligt mitt ringa förmenande, dårskap?

Hemskolning ska vara en sällsynt åtgärd vid t.ex. sjukdom inte av religiösa skäl!

Sakine Madon skriver mycket bra om kammarrättens dom på Expressen och vad det kan innebära för barnen i framtiden.
Även Helene Odenjung skriver i sin blogg om kammarättens dom och att den bör överklagas. Helene skriver även i Dagens Nyheter, DN, tillsammans med Lotta Edholm.
Göteborgs tidning (GT) har i sin ledare den 26/1o skrivit om alla barns rätt till sin skolgång.
Svenska Dagbladet, SvD, har också en artikel om det från den 1/11.
I samma tidning har även Leelia Qaraee, Alla Kvinnors nätverk en debattartikel inne i samma ämne.
Humanistbloggen har också ett blogginlägg i frågan.
Listan kan säkert göras längre men jag nöjer mig här och nu.

Tack och lov har nu kammarrättens dom överklagats av  Majorna och Linnés stadsdelsnämnd.

Vi ska aldrig neka barn skolgång i skolan av religiösa skäl. Det är att backa tillbaka i tiden och vi ska gå framåt, inte bakåt, för varenda unges skull.