Archive | 2 november, 2012

Hemskolning eller inte!?

Vi har under flera år kämpat för att alla elever ska vara med på bland annat skolresor, gymnastik och på simundervisning. Föräldrars tro ska inte sätta stopp för barns skolgång, vilket kommer att bli fallet om kammarrättens dom vinner gehör och laga kraft. Ska vi nu backa tillbaka bandet till där vi en gång påbörjade om att alla barn inte HAR rätt till lika skolgång?

Nej, bästa Kristdemokrater, med Tuve Skånberg och Roland Poirier Martinsson i spetsen, det ska vi inte. De har båda, i inlägg, skrivit om frågan. ur ett religiöst perspektiv.
Den ene, R.P. Martionsson, påstår i sitt inlägg att föräldrar emigrerar till Åland för att de ska kunna få hemskola sina barn.
Skolan ska vara sekulariserad och det gäller ifrån alla religioner.
Vilken värld öppnar vi upp för om vi säger ”ja” till denna, enligt mitt ringa förmenande, dårskap?

Hemskolning ska vara en sällsynt åtgärd vid t.ex. sjukdom inte av religiösa skäl!

Sakine Madon skriver mycket bra om kammarrättens dom på Expressen och vad det kan innebära för barnen i framtiden.
Även Helene Odenjung skriver i sin blogg om kammarättens dom och att den bör överklagas. Helene skriver även i Dagens Nyheter, DN, tillsammans med Lotta Edholm.
Göteborgs tidning (GT) har i sin ledare den 26/1o skrivit om alla barns rätt till sin skolgång.
Svenska Dagbladet, SvD, har också en artikel om det från den 1/11.
I samma tidning har även Leelia Qaraee, Alla Kvinnors nätverk en debattartikel inne i samma ämne.
Humanistbloggen har också ett blogginlägg i frågan.
Listan kan säkert göras längre men jag nöjer mig här och nu.

Tack och lov har nu kammarrättens dom överklagats av  Majorna och Linnés stadsdelsnämnd.

Vi ska aldrig neka barn skolgång i skolan av religiösa skäl. Det är att backa tillbaka i tiden och vi ska gå framåt, inte bakåt, för varenda unges skull.

 

Annonser