Tag Archive | Aftonbladet

Vill vi verkligen ha en abortmotståndare och homofob som EU-kommissionär?

Ju mer jag läser desto mer orolig blir jag.

Har efter att den mutanklagade EU-kommissionären John Dalli från Malta fick avgå med buller och bång, försökt hänga med i turerna runt ett eventuellt utnämnande av en ny hälsokommissionär i Europaparlamentet.
Även denna gång är det Malta som har rätt en att föreslå namn till posten. Den man som nu är på tapeten och som har utfrågats av hälso- och miljöutskottet, tillsammans med jordbruks- och inre marknadsutskotten, de ansvarsområden som han kommer OM han väljs vara ansvarig för,  heter Toini Borg.
Han har tidigare varit inrikesminister på Malta. Där var han enligt uppgift, i Dagens Nyheter, konstruktör av de utdömda fängelserna som fick bli flyktingmottagning.
Tonio Borg har som inrikesminister på Malta drivit en linje om att skilsmässa ska vara förbjudet. När Malta folkomröstade om att det skulle bli lagligt med skilsmässa så sent som 2011 röstade Tonio Borg  emot detta. Tonio Borg har varit med och cementerat abortfrågan till 50-talet. Det är olagligt med både abort och dagen-efter-piller på Malta. Vid abort kan KVINNAN dömas till tre års fängelse.
Tonio Borg har talat om att han inte vill se samma rättigheter för de som lever i samkönade relationer.
Han anklagas för att ha skickat tillbaka flyktingar av bla. Amnesty och FN:s flyktingorgan UNHCR som också har protesterat mot hans genomförda politik. Han innehar nu utrikesministerposten på Malta.

Av de Svenska parlamentarikerna har Olle Schmidt och  Cecilia Wikström, Folkpartiet Liberalerna, samt Åsa Westlund, Anna Hedh  och Marita Ulvskog, Socialdemokraterna protesterat högljutt.
Hela den Liberala gruppen inom EU, ALDE, kommer att rösta nej till utnämningen av Tonio Borg. Även Vänsterpartiet, med Mikael Gustavsson och Hans Linde i spetsen, säger NEJ till utnämningen.
Cecilia Wikström har, ovanpå allt, fått motta flera dödshot efter det att hon protesterat mot utnämningen. Detta är förkastligt.

Däremot har Carl Schlyter, Miljöpartiet och Christoffer Fjellner, Moderaterna, inte dömt ut honom utan håller Tonio Borgs tobakspolitik som en bra linje. En bra tobakslinje står emot förbud mot abort och rent homofobiska uttalanden.
Den enda tidning/media som inte är kritisk, som jag kunnat hitta är ”Världen idag”. En tidning där bland annat Livets ordpastorn Ulf Ekman är ledarskribent. Förvånad? Inte jag.

Hörrni grabbar, försök att förklara för era systrar, bröder och eventuella söner och döttrar varför Ni inte tar ett direkt avstånd ifrån en man som är abortmotståndare och homofob. Att Ni hellre ser en tobakspolitik, som i sig är viktig, men som inte ska få överskugga mänskliga rättigheter. Dom  kanske förstår Ert resonemang, jag gör det inte!

Fin samling Ni lierat Er med, Ni som inte säger Nej till Borg!

Annonser

Våldets ansikte… myndigheternas dumhet. (OBS! Otäck bild!)

 

Fotot är hämtat från Aftonbladets blogg med räkneverk som just nu visar på 201 dödade kvinnor.

Det här är EN bild av våldet i nära relationer! Kniven sitter kvar i ansiktet!  Till denna bild ska läggas tanken på att nu ska/vill skattemyndigheten riva upp beslutet på att kvinnan på bilden ska få ha skyddad identitet. Hur tänker man nu!?
Kvinnan som i Aftonbladets artikel kallas ”Lena” har sedan 1994 haft skyddad identitet som är beviljat av skatteverket. Artikeln är skriven av Kerstin Weigl.

Det finns i dag fyra olika nivåer av skyddad identitet.  Dessa listar jag längre ner i bloggen.

När detta överfall på ”Lena” skedde var hon på väg till dagis med den gemensamma sonen på cykel. Den före detta maken har efter 1994 lyckats, trots den skyddade identiteten leta reda på ”Lena” och sonen. Ringt till sonens mobiltelefon, trots att sonen har hemligt nummer. Han har hittat henne och hon har varit tvungen att flytta 19, NITTON, gånger. Nitton gånger har hon och sonen rivits upp från den miljö de lyckats skapa. Nu vill alltså inte skattemyndigheten bevilja en förlängning av den kvarskrivningen. Detta trots den tidigare makens hot om att döda henne.

Ska han få lyckas för att vi har flata myndigheter?

Ett annat fall som berör skyddad identitet som kommit i dagern är ”Annas” fall.
”Anna” har skyddad identitet och lever med barnen gömda. Kommunen har en särskilt tillsatt person som hämtar och lämnar barnen mellan föräldrarna. Pappan till barnen är dömd för misshandel mot mamman och har avtjänat ett fängelsestraff för detta.
Nu kommer det i mina ögon absurda. I ”Annas” fall bedömde kontaktpersonen vid ett planerat umgängestillfälle att barnen verkade må så dåligt inför att träffa sin pappa att försöket avbröts. P.g.a detta har nu pappan tilldömts vårdnaden om baren och de ska flyttas 100 mil från sin invanda och trygga miljö. Jag säger inget om pappans ev. lämplighet eller inte utan mer det att ”Anna” straffas av att kommunens tjänsteman har gjort en bedömning att barnen inte mått bra av sina besök hos/med pappan. Anna är inte den som ”saboterat” umgänget. Det är kommunens tjänsteman som avbrutit besöket.
Monica Dahlström-Lannes skriver en artikel om fallet på Newsmill daterad den 2/10 2012.

Så, hur tänker Stockholms tingsrätt här?

Myndigheterna sätter krokben  i dessa fall för de som mest behöver deras skydd.
De borde alla läsa boken: Jag längtar någonstans… men jag vet inte vart, av Helena Berggren innan det är försent.

Nu till detta om de olika graderna ”skyddad identitet”.

  • Sekretessmarkering innebär att persondatauppgifterna ”mörkas” genom att en varningssignal sätts i folkbokföringsdatabasen. Skatteverket beslutar. Polis eller social myndighet bör lämna intyg. Omprövning sker i regel varje år. Namnet får bara lämnas ut efter noggrann prövning. Sekretessmarkeringen motsvarar i princip den hemligstämpling som, enligt offentlighets- och sekretesslagen, kan sättas på en allmän handling. 
  • Kvarskrivning innebär att när en person flyttar, så förblir han fortfarande skriven på sin gamla adress och den nya adressen registreras inte i folkbokföringen. Skatteverket beslutar och gäller i treårsperioder. Omständigheterna ska motsvara de som står i lagen om besöksförbud. 
  • Fingerade personuppgifter innebär att personen får en helt ny identitet (nytt namn och personnummer). Detta bereds av Rikspolisstyrelsen och beslutas av Stockholms tingsrätt. Kopplingen mellan identiteterna finns bara hos Rikspolisstyrelsen. Enda sättet att få nytt personnummer. Varje år kommer omkring 40 ansökningar. På 16 år har cirka 50 ärenden godkänts. I de allra flesta fallen är det kvinnor som får fingerad identitet. Personerna står då under mycket allvarliga hot, till exempel när det är fråga om hedersrelaterat våld. 
  • Särskilt personskydd – Vittnesskydd. Rikskriminalpolisen utreder detta oftast i samband med fall av grov brottslighet. Vittnena kan själva ansöka om nytt namn och/eller kvarskrivning.

En livsviktig föreläsning, bok och ett lika livsviktigt telefonnummer!

Onsdagen den 7/11 kl.19.00 är det en föreläsning som jag gärna hade velat lyssna på.

Den är i Biosalongen på Forum i Älvsbyn.

OBS!
Framtidsbanken Sparbanken Nord bjuder på buss från:
Arvidsjaur Busstation kl.17.30
anmälan till 070 5551893
Piteå Busstation kl.18.00
anmälan på 0911 15911 eller pitea@roks.se

Sista anmälningsdag för bussresa är den 1/11.
Samåk inifrån de andra inlandskommunerna till busstationerna.

Tyvärr är bilden på affischen lite otydlig så jag skriver all information om den här i den löpande texten, både över och under bilden, så ingen missar något.
Föreläsaren heter Helena Berggren.
Hon är en kvinna som jag har haft förmånen att få lyssna till vid ett flertal tillfällen när hon pratar initierat, engagerat och berörande i ämnet.
Senast jag hade förmånen att få lyssna på henne var vid en ”Ljusmanifestation” på Stora Torget i Västerås den 13/10 i år. Temat för i år på manifestationen var ”mäns våld mot kvinnor i nära relationer”.
Foto från Ljusmanifestationen på Stora Torget Västerås 13/10 2012
I år talade även Demokratiminister Birgitta Ohlsson.
Ljusmanifestationen är årligen återkommande sedan 2006. Den initierades först av Agneta Berliner då hon var politiskt verksam i Västmanland. Men frågan är inte politisk utan medmänsklig.
I sitt tal i år belyste Helena bland annat de olika dimensionerna av våld i nära relationer. Hon räknade upp fem olika.
– Våld, det våld som är fysiskt. Det som vi symboliserar med slag, hugg, blodvite, brännmärken och brutna ben. Detta är det våld som vi oftast kommer att tänka när vi pratar om våld.
– Det psykiska, hot om våld, när kvinnan blir förringad, förminskad, osynliggjord och mentalt trampad på.
– Det ekonomiska. Där kvinnan inte får behålla sin lön, måste klippa sina betal- och kontokort, där räkningar i hennes namn inte betalas. Där ”inlåsningen” förstärks då kvinnan, på grund av betalningsanmärkningar, inte kan få ett eget bostadskontrakt eller ett eget telefonabonnemang när hon väl försöker ta sig ur relationen.
– Det sociala våldet, där familjen och vännerna hånas, förlöjligas och förringas så att kvinnan lämnas ensam då ingen vill besöka henne. Där familj, vänner arbetskamrater och andra inte får hålla kontakten med kvinnan eller att kvinnan inte ens får veta om de sökt henne.
– Det sexuella våldet. Ett sexuellt övergrepp är inte enbart en våldtäkt. Dimensionerna inom denna ram är ofantlig.
Vi får inte stanna upp, vända oss bort och vi får inte tiga still.
Sedan 2009 har två journalister på Aftonbladet, Kristina Edbom och Kerstin Weigl, granskat hur många kvinnor som avlider av en direkt följ av våld i nära relationen. Granskningen är skrämmande. Fram till i dag har minst 201 kvinnor dött.
Varje kvinna är en för mycket.
Medan jag skriver denna text får jag en nyhetsflash i min telefon om att en kvinna avlidit till följdav de skador som hennes tidigare pojkvän utsatt henne för.
Ännu en kvinna.
Helena är jurist och civilekonom.
Hennes föreläsningar bottnar i egen upplevda erfarenheter samt från möten i hennes mångåriga ideella arbete med frågorna.
Den kom ut 2011. Den är mer eller mindre en handbok i hur man tar sig ut ur ett destruktivt förhållande. Vi behöver all information och kunskap för att kunna finnas till hands, stödja och hjälpa eller att ta oss loss. En bok som borde ingå i socionom- och polisutbildningen och finnas som referenslitteratur på varenda polisstation, socialförvaltning och kvinnojour. En bok som borde vara obligatorisk i alla verksamheter som möter våldsutsatta kvinnor och barn.
OM Ni är i faggorna den 7/11, lyssna på vad Helena har att berätta.
För nästa kvinna som du möter kan det vara livsviktigt att du vet hur du hjälper henne.
Ett lika viktigt telefonnummer är: 020 50 50 50 som går till kvinnofridslinjen. Dit kan du som drabbadnära vän eller anhörig vända dig för stöd, råd och hjälp.